Televízia

Internet

Balíky

Podpora

Kontakty

Aktuálne informácie

Informácia pre zákazníka

09.04.2019

Preladenie vysielacích parametrov.

Vážený účastník káblovej televízie preladenie TV staníc Markíza a DOMA v rámci vašej TV ponuky nie je potrebné. Nové vysielacie parametre preladí centrálne váš prevádzkovateľ káblovej televízie Ozarea news, s.r.o dňa 15.4.2019. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť počas zmeny vysielacích parametrov ku krátkodobému výpadku.