Televízia

Internet

Balíky

Podpora

Kontakty

Aktuálne informácie

Nový cenník TV služby od 1.06.2022

22.04.2022

Vážený zákazník z dôvodov inflácie a nárastu prevádzkových nákladov ako sú energie ,  nové poplatky za vysielacie práva , tovary a zariadenia nad mieru pri ktorej nedokážeme tieto zvýšené náklady kompenzovať v rámci pôvodného cenníka vstupuje do platnosti od 1.06.2022 . Nový cenník - tarifa č.1/2022 za TV služby . Novým cenníkom sa upravuje cena za poskytovanie TV služieb . Ceny za poskytovanie internetu sa nemenia .
Ďakujeme sa Vašu doterajšiu dôveru , ktorú si chceme udržať kvalitou služieb aj naďalej .